Kỹ thuật quản trị các chiến dịch quảng cáo Google Ads

SES 07/07/2020
QUẢN TRỊ NHIỆM VỤ TẦN SUẤT
1. QUẢN TRỊ 7 NGÀY ĐẦU
Check thứ hạng Dưới TOP 4 phải tăng điểm chất lượng + giá thầu hàng ngày
Check CTR Check CTR của quảng cáo hàng ngày
Check CTR của từ khóa hàng ngày
Giá thầu Khả năng sử dụng ngân sách: CPC tối đa và CPC TB hàng ngày
Tiện ích Hiệu suất của tiện ích mở rộng hàng ngày
Tỷ lệ thoát Dưới 10% thì kiểm tra: Tốc độ tải trang; Nội dung; Nhấp chuột không hợp lệ. hàng ngày
2. QUẢN TRỊ TỪ NGÀY 8 – 14
Cụm từ tìm kiếm Truy vấn cụm từ tìm kiếm của khách hàng. Ngày 7, 14
Thêm cụm từ mới, phù hợp, tìm kiếm nhiều.
Cho vào danh sách hạn chế cụm từ không phù hợp.
CTR Check CTR của Nhóm QC, QC và từ khóa Ngày 7, 14
Tạm dừng/ điều chỉnh CTR Nhóm QC không hiệu quả
Tạm dừng/ điều chỉnh CTR QC không hiệu quả
Tạm dừng/ điều chỉnh CTR từ khóa không hiệu quả
Giờ hiển thị Check khung giờ hiển thị Ngày 7, 14
Lập lịch quảng cáo theo khung giờ
Vị trí Check khu vực địa lý Ngày 7, 14
Lập chế độ ưu tiên khu vực theo địa lý
Thiết bị Check số liệu thiết bị Ngày 7, 14
Thiết lập chế độ ưu tiên cho thiết bị
Tiện ích Check hiệu suất tiện ích theo thiết bị Ngày 7, 14
Lập chế độ ưu tiên cho tiện ích theo thiết bị
3. QUẢN TRỊ TỪ NGÀY 15 – 22
Hiệu suất hiển thị Tỷ lệ hiển thị trên mạng tìm kiếm = Số lần hiển thị nhận được/ Số lần hiển thị ước tính đủ điều kiện nhận hàng ngày
Tỷ lệ mất hiển thị bị mất trên mạng tìm kiếm
Phương án: Tăng/ giảm giá bids; Cải thiện chất lượng QC; Trải nghiệm trang đích
Điểm chất lượng Check biến động điểm chất lượng Ngày 15, 22
Điều chỉnh mẫu quảng cáo cải thiện ĐCL ban đầu hoặc CTR
Tìm thông điệp chủ đạo cuốn hút người dùng
Keywords Tắt key hiệu suất thấp Ngày 15, 22
Tăng ngân sách những key đem lại tỷ lệ chuyển đổi.
Giảm ngân sách những key chung chung, key ngắn.
Giờ hiển thị Check hiệu suất khung giờ mới Ngày 15, 22
Điều chỉnh chế độ ưu tiên khung giờ
Tiện ích Check hiệu suất tiện ích mới Ngày 15, 22
Điều chỉnh chế độ ưu tiên
Vị trí Check hiệu suất địa lý mới Ngày 15, 22
Điều chỉnh chế độ ưu tiên theo địa lý
Ngân sách Check tỉ lệ mất hiển thị do ngân sách Ngày 15, 22
Phân bổ ngân sách theo tỉ lệ mất do ngân sách
4. QUẢN TRỊ TỪ NGÀY 23 – 29
Check CTR từ khóa 7 ngày trước/ so sánh cùng kỳ trước đó và điều chỉnh nếu cần. Ngày thứ 23
Check CTR chiến dịch 7 ngày trước/ so sánh cùng kỳ trước đó Ngày thứ 23
Check CTR Mẫu Quảng Cáo/ so sánh cùng kỳ trước đó Ngày thứ 23
Check CTR tiện ích 14 ngày trước/ so sánh cùng kỳ trước đó. Ngày thứ 23
Check Thứ hạng quảng cáo 7 ngày trước/ so sánh cùng kỳ trước đó Ngày thứ 23
Check truy vấn tìm kiếm 14 ngày Ngày thứ 28
5. QUẢN TRỊ TỪ NGÀY THỨ 30
Tổng kết số liệu tháng vừa qua Ngày thứ 30
Đánh giá hiệu quả/ đưa phương án đề xuất Ngày thứ 30
Thay đổi, điều chỉnh nếu cần Ngày thứ 30
Kiểm tra các key tiêu tốn ngân sách theo lý thuyết Pareto (80/20) Ngày thứ 30
Ngày thứ 31 trở đi lặp lại quy trình Q2 => Q4 Ngày thứ 30

Liên hệ ngay tới KBI để được tư vấn miễn phí nếu quý khách hàng cần tham khảo các dịch vụ liên quan đến: Digital marketing, Tư vấn chiến lược thương hiệu, Thiết kế nhận diện thương hiệu, Quản trị doanh nghiệp,….

WEALTHY CONNECTION…

KBI – KEY BRANDS INTERNATIONAL
102 Trần Phú – Mộ Lao – Hà Đông – Hà Nội
Hotline: 0936 223 332 – Zalo: 0989 679 262
Mail: info@kbi.vv – Website: https://kbi.vn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trả lời