Chứng chỉ hành nghề kiến trúc

admin_sesgroup 10/07/2023

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Bạn là một kiến trúc sư nhưng không biết làm thế nào để được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc (CCHN Kiến trúc). Trong bài viết dưới đây, KBI sẽ giới thiệu đến Quý khách hàng thủ tục cấp CCHN Kiến trúc theo quy định của pháp luật. Hotline tư vấn: 0936 223 332.

Hành nghề kiến trúc sư là gì?

Khoản 1 Điều 3 Luật Kiến trúc 2019, quy định kiến trúc là nghệ thuật và khoa học, kỹ thuật về tổ chức không gian, tạo lập môi trường sống bền vững đáp ứng nhu cầu của con người và xã hội.

Hoạt động kiến trúc bao gồm: quản lý kiến trúc và hành nghề kiến trúc. Trong đó hành nghề kiến trúc là hoạt động nghề nghiệp của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ kiến trúc. Đối với các cá nhân hành nghề kiến trúc độc lập,thì phải có chứng chỉ hành nghề kiến trúc không thuộc tổ chức hành nghề kiến trúc, nhân danh cá nhân mình thực hiện các dịch vụ kiến trúc.

Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc?

2.1 Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc đối với cá nhân là người Việt Nam:

Cá cá nhân muốn được cấp CCHN Kiến trúc phải đảm bảo được các yêu cầu sau:

– Có trình độ từ đại học trở lên về lĩnh vực kiến trúc;

– Có kinh nghiệm tham gia thực hiện dịch vụ kiến trúc tối thiểu là 03 năm tại tổ chức hành nghề kiến trúc hoặc hợp tác với kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân;

– Đạt yêu cầu sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Trong đó, nội dung bài sát hạch bao gồm các mục sau:

+) Kinh nghiệm nghề nghiệp về kiến trúc (gồm 10 câu hỏi, số điểm tối đa 40 điểm);

+) Kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề (gồm 5 câu hỏi, tối đa 20 điểm);

+) Kiến thức chuyên ngành về kiến trúc (gồm 5 câu hỏi, tối đa 20 điểm);

+) Kiến thức chuyên ngành về kiến trúc (gồm 5 câu hỏi, tối đa 20 điểm);

+) Kiến thức về Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề (gồm 5 câu hỏi, tối đa 20 điểm).

Cá nhân đề nghị cấp CCHN Kiến trúc lần đầu, thực hiện sát hạch theo hình thức thi trắc nghiệm và vấn đáp. Việc sát hạch vấn đáp được thực hiện ngay sau khi có thông báo kết quả sát hạch trắc nghiệm. Trong đó cá nhân sát hạch phải gắp thăm và trả lời tối đa 04 câu hỏi, mỗi câu hỏi về nội dung kiến thức và sự hiểu biết áp dụng trong hoạt động hành nghề kiến trúc phù hợp với nội dung Bộ câu hỏi sát hạch theo quy định.

Cá nhân đạt kết quả sát hạch phải có tổng số điểm từ 70 điểm trở lên. Trong đó điểm sát hạch về kiến thức pháp luật phải đạt tối thiểu là 16 điểm; các phần còn lại phải đạt tối thiểu 50% số điểm theo quy định.

Cá nhân có nhu cầu đăng ký sát hạch gửi tờ khai đăng ký sát hạch theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 85/2020/NĐ-CP kèm bản sao văn bằng đào tạo qua mạng trực tuyến, qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Sau 15 ngày, kể từ ngày sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc, cá nhân sẽ được thông báo kết quả. Cá nhân sẽ được cấp giấy chứng nhận kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc cho cá nhân đạt yêu cầu sát hạch.

2.2 Điều kiện cấp CCHN Kiến trúc đối với cá nhân là người nước ngoài tại Việt Nam

Người nước ngoài được hành nghề kiến trúc tại Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Có CCHN Kiến trúc tại Việt Nam hoặc có chứng chỉ hành nghề kiến trúc đang có hiệu lực do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp và được Việt Nam công nhận, chuyển đổi;

– Tuân thủ pháp luật Việt Nam và Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề của Việt Nam.

Trình tự thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc?

3.1 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc đối với cá nhân là người Việt Nam

Sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp CCHN Kiến trúc, cá nhân phải nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, gồm các tài liệu sau:

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 85/2020/NĐ-CP kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung của cá nhân đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;

– Văn bằng giáo dục đại học do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với nội dung chứng chỉ đề nghị cấp; đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải có bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc tiêu biểu mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai. Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận. Trường hợp cá nhân hành nghề độc lập thì phải có hợp đồng và biên bản nghiệm thu các công việc thực hiện tiêu biểu đã kê khai;

– Giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với trường hợp cá nhân là người nước ngoài;

– Kết quả sát hạch đạt yêu cầu còn hiệu lực;

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp CCHN Kiến trúc trong thời hạn 15 ngày đối với trường hợp cấp CCHN Kiến trúc. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề sẽ thông báo tới cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị để cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

3.2 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc đối với cá nhân là người nước ngoài tại Việt Nam

Người nước ngoài đã có CCHN Kiến trúc đang có hiệu lực do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước

ngoài cấp, tham gia dịch vụ kiến trúc ở Việt Nam dưới 06 tháng thì thực hiện thủ tục công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc, từ 06 tháng trở lên thì thực hiện thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc tại cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Việc công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc giữa Việt Nam với các quốc gia, vùng lãnh thổ được thực hiện theo quy định của thỏa thuận quốc tế hoặc điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Trên đây là những giải đáp thắc mắc thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc của chúng tôi. KBI là đơn vị chuyên thực hiện, hỗ trợ quý khách hàng thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc với chi phí hợp lý trong thời gian nhanh nhất. Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số Hotline:0936 223 332 – Zalo: 0989 679 262.

WEALTHY CONNECTION…

KBI – KEY BRANDS INTERNATIONAL
102 Trần Phú – Mộ Lao – Hà Đông – Hà Nội
Hotline: 0936 223 332 – Zalo: 0989 679 262
Mail: info@kbi.vn – Website: https://kbi.vn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN